Startzoekvind Beheer

Startzoekvind.nl
- Pagina aanmaken
- Vragen & antwoorden

- Pagina nog vrij?
- Inloggen
- Overzicht pagina's
Voorwaarden
Elk persoon dat van de deelname mogelijkheid van Startzoekvind.nl gebruik maakt gaat akkoord met de voorwaarden.

- Let op dat u binnen een week redelijk wat inhoud hebt geplaatst anders wordt uw website verwijdert zodat iemand anders de naam kan gebruiken.
- Startzoekvind.nl is gratis, en zal geen kosten vragen voor het gebruik maken van ons systeem.
- Startzoekvind.nl accepteert alleen bedrijfswebsites
- Startzoekvind.nl behoud zich het recht op ieder moment zonder notificatie een pagina te verwijderen wanneer deze zich niet aan de regels houdt of geen bedrijfswebsite is.
- Het is verboden informatie te publiceren middels onze service die in strijd is met het Nederlands recht.
- Het is verboden auteursrechten te schenden d.m.v het verspreiden en/of publiceren van beschermd foto-,video- of muziekmateriaal.
- Het is verboden informatie te publiceren die niet in overeenstemming is met het u door u geselecteerde genre, onderwerp of doelgroepbenadering.
- Het niet naleven van deze voorwaarden betekent dat Startzoekvind.nl alle kosten zal verhalen op de ingeschreven partij.
- Adult Pagina's die voor een groot gedeelte uit reclame en banners bestaan zullen door ons worden verwijdert.